راهنمایی آزمایش های ژنتیکی قبل و یا هنگام بارداری

راهنمایی آزمایش های ژنتیکی قبل و یا هنگام بارداری

راهنمایی آزمایش های ژنتیکی قبل و یا هنگام بارداری

زمانی که زوجی تصمیم به بارداری می‌گیرند، دکتر مورد نظر دستور دادن آزمایش ژنتیک را می‌دهد. در این تست به دنبال ژن های غیر معمولی می‌گردند که ممکن است به انتقال بیماری های خاصی به کودک منجر شوند؛ ما در دانشنامه‌ی کودک بهداشت راهنمایی آزمایش های ژنتیکی قبل و یا هنگام بارداری را جهت آشنا کردن شما با این پروسه آماده کردیم.

اکثر اختلالات ژنتیکی به “اختلالات مغلوب” معروف هستند، این نوع اختلال نیازمند این بوده که ژن مبتلا هم از طرف پدر هم از طرف مادر به کودک برسد تا منجر به مبتلا کردن کودک شود.

این یعنی در صورتی که در آزمایش های ژنتیکی قبل و یا هنگام بارداری شما، ژن غیر معمولی مثبت شد نیاز به نگرانی نیست؛ تا زمانی که آن ژن در آزمایش های همسر شما مثبت نشود این ژن به کودک شما به ارث نمی‌رسد. و حتی اگر در آزمایش هر دو نفر ژنی مثبت باشد، تنها 25% امکان به ارث رسیدن آن ژن به کودک شما وجود دارد.

 

guide-to-genetic-testing-before-or-during-pregnancy

تست های ژنتیکی چه زمانی باید انجام شوند؟

آزمایش های ژنتیکی باید قبل از شروع تلاش برای بارداری انجام شوند، اما می‌توان در اوایل بارداری نیز این آزمایشات را انجام داد. انجام این تست ها قبل از اقدام به بارداری به شما اطمینان خاطر می‌دهد، حتی اگر در حواب آزمایش هم پدر و هم مادر حامل ژن مبتلا باشند، می‌توان گزینه های دیگر مانند فرزند خواندگی را در نظر گرفت.

اما انجام این آزمایش ها بعد از شروع بارداری نیز به دکتر شما کمک می‌کند تا تست ها و آزمایشات بعدی را به نسبت جواب آزمایشات ژنتیکی شما انتخاب کند و شما و کودکتان در شرایط مورد نیاز قرار بگیرید.

 

تست های ژنتیکی زمان بارداری

آزمایش های ژنتیکی به شما چه چیزی را نشان می‌دهند؟

جواب آزمایش های ژنتیکی به شما نشان می‌دهد که چند درصد امکان دارد که ژن های شما حاوی اختلالات ژنتیکی باشند و چقدر امکان به ارث رسیدن این ژن ها به کودک شما وجود دارد.

  • اگر نه شما و نه همسرتان حامل ژن های غیر معمول نباشید، کودک شما نیز حامل نخواهد بود.
  • اگر شما و یا همسرتان حامل ژن های غیر معمول باشید، این ژن ها به کودک شما به ارث نمی‌رسد.
  • اگر هم شما و هم همسرتان حامل این نوع ژن ها باشید، %25 امکان دارد کودکتان این ژن را به ارث ببرد.

با اینکه آزمایش های ژنتیک به شما و همسرتان سابقه‌ای از سلامت و بارداری شما می‌دهد، اما هرگز نمی‌توان گفت که این آزمایش ها بی شک درست هستند. حتی اگر جواب آزمایشات شما منفی باشد، باز هم احتمال بسیار کمی وجود دارد که شما حامل این ژن ها باشید و کودکتان آن ها را به ارث ببرد، اما دقت کنید که این احتمال بسیار کم است.

درباره‌ی نویسنده

کودک یار 1

کودک یار ها در کودک و بهداشت تمام وقت در حال آماده سازی و انتشار مطالب برای شما والدین گرامی می‌باشند

Floating Contact Us