قبل از بارداری

راهنمایی آزمایش های ژنتیکی قبل و یا هنگام بارداری

راهنمایی آزمایش های ژنتیکی قبل و یا هنگام بارداری

زمانی که زوجی تصمیم به بارداری می‌گیرند، دکتر مورد نظر دستور دادن آزمایش ژنتیک را می‌دهد. در این تست به دنبال ژن های غیر معمولی می‌گردند که ممکن است به...
0
Floating Contact Us